Alles over Economie

Amsterdam heeft een toeristenprobleem en is niet eenduidig over de oplossing. Beleidsmakers en ‘gewone’ Amsterdammers gingen op Twitter met elkaar in discussie en presenteerden zo een aantal mogelijkheden. Stadszaken.nl legt ze voor u bloot. 

Het geheim van de toekomst van winkelgebieden schuilt in het antwoord op 8 V’s. Althans, dat stelt retail-adviseur en kenner van ‘high traffic locaties’ Tony Wijntuin in een onderzoek dat Vastgoedjournaal samen met USP Marketing & Consultancy uitvoerde.

Circulariteit loopt als een rode draad door het Tuinen van West-initiatief heen. Er is zelfs een adviseur Circulaire Economie aangesteld die lokale projecten de zogenaamde New Economy in moet trekken. Dit is het verhaal van Tuinen van West.

De belangstelling voor Amsterdam is zo groot dat het inwoneraantal zou kunnen verdubbelen. Gelukkig gebeurt dat niet en zet de gemeente in de groeistrategie Koers 2025 in op de bouw van minstens 50.000 nieuwe woningen in tien jaar.

In 2017 steeg de bovenregionale locatiedynamiek in Nederland van ongeveer 46 bedrijven en 6.650 arbeidsplaatsen in 2016 naar 52 bedrijven en 11.800 arbeidsplaatsen. De reden hiervoor is de economische groei, groei in de logistiek en de Brexit.