Alles over Economie

Veel bedrijventerreinen in Nederland kampen met veroudering en leegstand. De vaak gunstige ligging van deze terreinen in binnenstedelijk gebied biedt echter volop kansen voor herontwikkeling. Zeker als deze wordt gecombineerd met de uitgangspunten van de circulaire economie. Pieter van der Heijde, Michiel Verlaak en Valerie Noordink bespreken de 6 elementen voor circulaire herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. 

De Amsterdamse regio groeit sterk qua inwoners en werkgelegenheid en het internationale karakter neemt toe. De hoofdstad wil daarom een nieuw vestigingsmilieu onder de naam ENTER [NL] ontwikkelen in de kerncorridor Hoofddorp-Schiphol-Zuidas, ofwel het gebied tussen Hoofddorp en de Zuidas.

In vergelijking met de andere grote steden (Den Haag, Utrecht en Amsterdam) heeft Rotterdam relatief gezien de hoogste leegstand. Dat meldt vastgoedadviseur Savills in het Financieel Dagblad (FD).

Over de eerste 4 kwartalen van 2017 is het saldo van gemeentelijke grondexploitaties gestegen tot boven de 1 miljard euro. Hogere waardes werden nooit gerealiseerd, ook niet voor de crisis. Wel zijn er grote regionale verschillen.

De totale winkelleegstand in Brabant is in 2017 iets gedaald. Deze afname vond vooral plaats in de grootste steden, waar eind vorig jaar 33.000 m² minder winkelmeters leeg stonden dan het jaar daarvoor. In de tien middelgrote steden steeg de leegstand juist met 22.000 m².