Alles over Economie

Het kabinet reserveert 130 miljoen euro voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van Brainport Eindhoven. In combinatie met bijdragen vanuit de regio wordt hiermee een totale impuls van 370 miljoen euro gerealiseerd. Dat maakten de ministeries van BZK, LNV en EZK vanmiddag bekend in een gezamenlijk persbericht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een oppervlakte van 36.500 m2 bouwgrond op het Oostenburgereiland verkocht aan vastgoedontwikkelaars VORM en Steenwell. Het plan is om op het perceel 450 huur- een koopwoningen te bouwen, daarnaast is er ook plek voor commerciële ruimte.

De gemeenteraadverkiezingen brengen traditiegetrouw het minste aantal kiezers op de been. Als professionals is het onze taak om zoveel mogelijk mensen toch te overtuigen om op 21 maart te stemmen. Speciaal voor u daarom 21 feitjes waarmee u ook de niet geïnteresseerde burger kunt interesseren voor een verkiezingsgesprekje.

Parkeren. Een van de meest beladen onderwerpen in de retail. Dat bleek al in augustus 2014. Toen wij een artikel publiceerden over de relatie tussen winkelbezoek en parkeren. Er kwam veel response op dit artikel. Van velen die de conclusies voor 100% onderstreepten.

Het kabinet investeert 35 miljoen euro uit de Regio Envelop van 950 miljoen euro in Zeeland om de innovatie en kennis te stimuleren. Dit bedrag zal ook worden gebruikt om voorzieningen van bedrijven in Zeeland te verbeteren. Zeeland zal zelf ook 35 miljoen reserveren voor dezelfde doeleinden.